กุมภาพันธ์ 12 2019

โครงการส่งเสริมมาตรฐานอาหารปลอดภัยในชุมชน


เทศบาลตำบลธาตุร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี จัดโครงการส่งเสริมมาตรฐานอาหารปลอดภัยในชุมชน ประจำปี พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบัววัด